برنامه بازی‌های تیم «صنعت‌نفت» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
پرسپولیس
(۱)
19 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ ملوان
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۲)
صنعت‌نفت
(۰)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۲)
نفت‌تهران
(۶)
6 August 2012
هفته پنجم یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ تراکتور
(۳)
صنعت‌نفت
(۲)
19 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۲)
صبای‌قم
(۱)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ گهردورود
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
29 August 2012
هفته هشتم جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
سپاهان
(۱)
14 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
21 September 2012
هفته دهم چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
استقلال
(۲)
26 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ فولاد
(۳)
صنعت‌نفت
(۱)
1 October 2012
هفته دوازدهم جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
19 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ سایپا
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
17 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
ملوان
(۱)
30 December 2012
هفته بیستم جمعه، ۱۵ دی ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
4 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۴)
صنعت‌نفت
(۱)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
تراکتور
(۱)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۳)
صنعت‌نفت
(۲)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
گهردورود
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ سپاهان
(۳)
صنعت‌نفت
(۰)
8 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۲)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
21 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
فولاد
(۰)
1 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۳)
صنعت‌نفت
(۱)
8 March 2013
هفته سی‌ام یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
سایپا
(۳)
17 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
5 April 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ صنعت‌نفت
(۱)
راه‌آهن
(۰)
12 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۶)
صنعت‌نفت
(۰)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ صنعت‌نفت
(۲)
پیکان
(۰)
10 May 2013