برنامه بازی‌های تیم «آلومینیوم‌هرمزگان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
20 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
فولاد
(۱)
6 August 2012
هفته پنجم جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
راه‌آهن
(۱)
17 August 2012
هفته ششم پنجشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۱ سایپا
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
23 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ پیکان
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
14 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
21 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
27 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۳)
فجرسپاسی
(۳)
1 October 2012
هفته دوازدهم شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
20 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
صبای‌قم
(۱)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
گهردورود
(۰)
17 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
سپاهان
(۱)
3 December 2012
هفته هجدهم چهارشنبه، ۶ دی ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
استقلال
(۲)
26 December 2012
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۲)
31 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
5 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۳)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
سایپا
(۰)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
پیکان
(۱)
9 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۲)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
پرسپولیس
(۰)
22 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۶)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
1 March 2013
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
10 March 2013
هفته سی‌ام یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
17 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ آلومینیوم‌هرمزگان
(۳)
ملوان
(۲)
5 April 2013
هفته سی و دوم دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ گهردورود
(۰)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
15 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
تراکتور
(۲)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ سپاهان
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۲)
10 May 2013