برنامه بازی‌های تیم «سایپا» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۱ تراکتور
(۰)
سایپا
(۰)
20 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
استقلال
(۱)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
سایپا
(۰)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
داماش‌گیلان
(۰)
6 August 2012
هفته پنجم شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ سپاهان
(۰)
سایپا
(۲)
18 August 2012
هفته ششم پنجشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۱ سایپا
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
23 August 2012
هفته هفتم سه‌شنبه، ۷ شهریور ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
راه‌آهن
(۱)
28 August 2012
هفته هشتم جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۲)
سایپا
(۲)
14 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
پیکان
(۱)
21 September 2012
هفته دهم چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۳)
سایپا
(۲)
26 September 2012
هفته یازدهم سه‌شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
پرسپولیس
(۰)
2 October 2012
هفته دوازدهم شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
سایپا
(۰)
20 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ سایپا
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
سایپا
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
صبای‌قم
(۰)
18 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
سایپا
(۰)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
گهردورود
(۲)
3 December 2012
هفته هجدهم چهارشنبه، ۶ دی ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
تراکتور
(۲)
26 December 2012
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
سایپا
(۰)
31 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۱ سایپا
(۱)
فولاد
(۱)
5 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
سایپا
(۱)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
سپاهان
(۳)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
سایپا
(۰)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
سایپا
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
9 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
سایپا
(۲)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
22 February 2013
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۴)
سایپا
(۱)
28 February 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
ملوان
(۰)
8 March 2013
هفته سی‌ام یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
سایپا
(۳)
17 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ سایپا
(۳)
فجرسپاسی
(۰)
5 April 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۲)
سایپا
(۱)
12 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ سایپا
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ گهردورود
(۰)
سایپا
(۳)
10 May 2013