برنامه بازی‌های تیم «تراکتور» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۱ تراکتور
(۰)
سایپا
(۰)
20 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
تراکتور
(۱)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
مس‌کرمان
(۱)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
تراکتور
(۱)
6 August 2012
هفته پنجم یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ تراکتور
(۳)
صنعت‌نفت
(۲)
19 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۳)
تراکتور
(۱)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ تراکتور
(۰)
صبای‌قم
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
تراکتور
(۱)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ تراکتور
(۵)
گهردورود
(۰)
21 September 2012
هفته دهم چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
تراکتور
(۰)
26 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
تراکتور
(۱)
1 October 2012
هفته دوازدهم شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
استقلال
(۰)
20 October 2012
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ سپاهان
(۱)
تراکتور
(۴)
25 October 2012
هفته چهاردهم سه‌شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
داماش‌گیلان
(۲)
30 October 2012
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۱ فولاد
(۳)
تراکتور
(۲)
18 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
تراکتور
(۱)
3 December 2012
هفته هجدهم چهارشنبه، ۶ دی ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
تراکتور
(۲)
26 December 2012
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
پیکان
(۰)
31 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
تراکتور
(۳)
5 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ تراکتور
(۳)
راه‌آهن
(۰)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
تراکتور
(۱)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
تراکتور
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
ملوان
(۰)
8 February 2013
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
تراکتور
(۲)
17 February 2013
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۱ تراکتور
(۳)
فجرسپاسی
(۱)
21 February 2013
هفته بیست و هشتم دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
4 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
تراکتور
(۰)
8 March 2013
هفته سی‌ام دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
سپاهان
(۳)
18 March 2013
هفته سی و یکم پنجشنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۱)
تراکتور
(۲)
28 March 2013
هفته سی و دوم دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
فولاد
(۱)
15 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
تراکتور
(۲)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ تراکتور
(۳)
پرسپولیس
(۱)
10 May 2013