برنامه بازی‌های تیم «ذوب‌آهن» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۳)
ذوب‌آهن
(۰)
19 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
صبای‌قم
(۲)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
سپاهان
(۴)
6 August 2012
هفته پنجم یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
19 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۳)
تراکتور
(۱)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۲)
فولاد
(۱)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
21 September 2012
هفته دهم چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۳)
سایپا
(۲)
26 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
1 October 2012
هفته دوازدهم شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
20 October 2012
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ پیکان
(۲)
ذوب‌آهن
(۲)
25 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
راه‌آهن
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۳)
ذوب‌آهن
(۲)
19 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۲)
ملوان
(۳)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
30 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال
(۰)
5 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ سپاهان
(۴)
ذوب‌آهن
(۳)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
گهردورود
(۰)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
8 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
مس‌کرمان
(۲)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
22 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
1 March 2013
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
10 March 2013
هفته سی‌ام یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۲)
پیکان
(۱)
17 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ راه‌آهن
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
5 April 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۱)
پرسپولیس
(۱)
12 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۶)
صنعت‌نفت
(۰)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ملوان
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
10 May 2013