برنامه بازی‌های تیم «ملوان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
ملوان
(۱)
19 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ ملوان
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
25 July 2012
هفته سوم دوشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
ملوان
(۳)
30 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
6 August 2012
هفته پنجم یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
ملوان
(۱)
19 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
نفت‌تهران
(۳)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
ملوان
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
تراکتور
(۱)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
ملوان
(۰)
21 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
سپاهان
(۲)
27 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
ملوان
(۲)
1 October 2012
هفته دوازدهم شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
سایپا
(۰)
20 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
ملوان
(۱)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
ملوان
(۰)
17 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ ملوان
(۲)
پرسپولیس
(۲)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۲)
ملوان
(۳)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
گهردورود
(۱)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
ملوان
(۱)
30 December 2012
هفته بیستم جمعه، ۱۵ دی ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
صبای‌قم
(۱)
4 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۲)
ملوان
(۱)
13 January 2013
هفته بیست و دوم شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
استقلال
(۰)
19 January 2013
هفته بیست و سوم جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۲)
ملوان
(۰)
25 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ملوان
(۳)
داماش‌گیلان
(۱)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
ملوان
(۰)
8 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ملوان
(۲)
فولاد
(۲)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۱ سپاهان
(۳)
ملوان
(۱)
21 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
1 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
ملوان
(۰)
8 March 2013
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
15 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ آلومینیوم‌هرمزگان
(۳)
ملوان
(۲)
5 April 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ملوان
(۰)
پیکان
(۰)
12 April 2013
هفته سی و سوم دوشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ پرسپولیس
(۱)
ملوان
(۰)
29 April 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ملوان
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
10 May 2013