برنامه بازی‌های تیم «سپاهان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۱ سپاهان
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
20 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
سپاهان
(۳)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
راه‌آهن
(۲)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
سپاهان
(۴)
6 August 2012
هفته پنجم شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۱ سپاهان
(۰)
سایپا
(۲)
18 August 2012
هفته ششم پنجشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
سپاهان
(۰)
23 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ سپاهان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
سپاهان
(۱)
14 September 2012
هفته نهم یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
پرسپولیس
(۰)
23 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
سپاهان
(۲)
27 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
گهردورود
(۱)
1 October 2012
هفته دوازدهم جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
سپاهان
(۱)
19 October 2012
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ سپاهان
(۱)
تراکتور
(۴)
25 October 2012
هفته چهاردهم سه‌شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۳)
سپاهان
(۴)
30 October 2012
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۱ سپاهان
(۰)
استقلال
(۱)
18 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ سپاهان
(۳)
داماش‌گیلان
(۰)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
سپاهان
(۱)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
سپاهان
(۰)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ سپاهان
(۰)
فولاد
(۱)
30 December 2012
هفته بیستم سه‌شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
سپاهان
(۱)
12 February 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ سپاهان
(۴)
ذوب‌آهن
(۳)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
سپاهان
(۳)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
پیکان
(۰)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
سپاهان
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ سپاهان
(۳)
صنعت‌نفت
(۰)
8 February 2013
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۱)
سپاهان
(۰)
17 February 2013
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۱ سپاهان
(۳)
ملوان
(۱)
21 February 2013
هفته بیست و هشتم دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
سپاهان
(۴)
4 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
صبای‌قم
(۰)
8 March 2013
هفته سی‌ام دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
سپاهان
(۳)
18 March 2013
هفته سی و یکم شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ سپاهان
(۳)
نفت‌تهران
(۱)
6 April 2013
هفته سی و دوم دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ استقلال
(۱)
سپاهان
(۱)
15 April 2013
هفته سی و سوم جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۲)
سپاهان
(۱)
19 April 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ سپاهان
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۲)
10 May 2013