برنامه بازی‌های تیم «پرسپولیس» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
پرسپولیس
(۱)
19 July 2012
هفته دوم سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
فجرسپاسی
(۳)
24 July 2012
هفته سوم دوشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
پرسپولیس
(۱)
30 July 2012
هفته چهارم یکشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
صبای‌قم
(۲)
5 August 2012
هفته پنجم یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
پرسپولیس
(۰)
19 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
استقلال
(۰)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
پرسپولیس
(۱)
29 August 2012
هفته هشتم یکشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
16 September 2012
هفته نهم یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
پرسپولیس
(۰)
23 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
27 September 2012
هفته یازدهم سه‌شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
پرسپولیس
(۰)
2 October 2012
هفته دوازدهم یکشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
راه‌آهن
(۰)
21 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۲)
پرسپولیس
(۱)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۶)
پیکان
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۳)
ذوب‌آهن
(۲)
19 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ ملوان
(۲)
پرسپولیس
(۲)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
تراکتور
(۱)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
پرسپولیس
(۲)
30 December 2012
هفته بیستم چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۳)
گهردورود
(۲)
13 February 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
پرسپولیس
(۰)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
18 January 2013
هفته بیست و سوم جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۱ استقلال
(۰)
پرسپولیس
(۰)
25 January 2013
هفته بیست و چهارم چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
فولاد
(۰)
30 January 2013
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
پرسپولیس
(۱)
9 February 2013
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۱)
سپاهان
(۰)
17 February 2013
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
پرسپولیس
(۰)
22 February 2013
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۴)
سایپا
(۱)
28 February 2013
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
پرسپولیس
(۰)
10 March 2013
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
مس‌کرمان
(۲)
15 March 2013
هفته سی و یکم یکشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ پیکان
(۱)
پرسپولیس
(۲)
31 March 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ذوب‌آهن
(۱)
پرسپولیس
(۱)
12 April 2013
هفته سی و سوم دوشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ پرسپولیس
(۱)
ملوان
(۰)
29 April 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ تراکتور
(۳)
پرسپولیس
(۱)
10 May 2013