برنامه بازی‌های تیم «فولاد» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
فولاد
(۱)
20 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
سپاهان
(۳)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
سایپا
(۰)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
فولاد
(۱)
6 August 2012
هفته پنجم جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ فولاد
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
17 August 2012
هفته ششم پنجشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۲)
فولاد
(۱)
23 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
پرسپولیس
(۱)
29 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۲)
فولاد
(۱)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
ملوان
(۰)
21 September 2012
هفته دهم چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
فولاد
(۵)
26 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ فولاد
(۳)
صنعت‌نفت
(۱)
1 October 2012
هفته دوازدهم جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
فولاد
(۱)
19 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
فجرسپاسی
(۱)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
فولاد
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۱ فولاد
(۳)
تراکتور
(۲)
18 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
فولاد
(۳)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ فولاد
(۳)
نفت‌تهران
(۱)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
داماش‌گیلان
(۲)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ سپاهان
(۰)
فولاد
(۱)
30 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۱ سایپا
(۱)
فولاد
(۱)
5 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
13 January 2013
هفته بیست و دوم شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
فولاد
(۰)
19 January 2013
هفته بیست و سوم جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
راه‌آهن
(۱)
25 January 2013
هفته بیست و چهارم چهارشنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
فولاد
(۰)
30 January 2013
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
8 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ملوان
(۲)
فولاد
(۲)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۱ فولاد
(۳)
پیکان
(۱)
22 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
فولاد
(۰)
1 March 2013
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ فولاد
(۴)
گهردورود
(۱)
10 March 2013
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
فولاد
(۱)
15 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ فولاد
(۲)
صبای‌قم
(۲)
5 April 2013
هفته سی و دوم دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ تراکتور
(۱)
فولاد
(۱)
15 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ فولاد
(۰)
استقلال
(۱)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۰)
فولاد
(۰)
10 May 2013