برنامه بازی‌های تیم «پیکان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۴)
پیکان
(۰)
19 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
تراکتور
(۱)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۵)
پیکان
(۳)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ پیکان
(۳)
گهردورود
(۲)
6 August 2012
هفته پنجم جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
پیکان
(۲)
17 August 2012
هفته ششم پنجشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
سپاهان
(۰)
23 August 2012
هفته هفتم پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
پیکان
(۰)
22 November 2012
هفته هشتم جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ پیکان
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
14 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
پیکان
(۱)
21 September 2012
هفته دهم چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
فولاد
(۵)
26 September 2012
هفته یازدهم پنجشنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
پیکان
(۰)
4 October 2012
هفته دوازدهم شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
20 October 2012
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ پیکان
(۲)
ذوب‌آهن
(۲)
25 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۶)
پیکان
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
ملوان
(۰)
17 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
پیکان
(۰)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
صبای‌قم
(۴)
25 December 2012
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۱ تراکتور
(۱)
پیکان
(۰)
31 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
داماش‌گیلان
(۲)
2 February 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ گهردورود
(۲)
پیکان
(۰)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
نفت‌تهران
(۳)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
پیکان
(۰)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
استقلال
(۳)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
پیکان
(۱)
9 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
سایپا
(۲)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم جمعه، ۴ اسفند ۱۳۹۱ فولاد
(۳)
پیکان
(۱)
22 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ پیکان
(۲)
راه‌آهن
(۴)
1 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
پیکان
(۰)
8 March 2013
هفته سی‌ام یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۲)
پیکان
(۱)
17 March 2013
هفته سی و یکم یکشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۲ پیکان
(۱)
پرسپولیس
(۲)
31 March 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ ملوان
(۰)
پیکان
(۰)
12 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ پیکان
(۱)
فجرسپاسی
(۲)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ صنعت‌نفت
(۲)
پیکان
(۰)
10 May 2013