برنامه بازی‌های تیم «استقلال» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
20 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
استقلال
(۱)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
استقلال
(۰)
6 August 2012
هفته پنجم یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
ملوان
(۱)
19 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
استقلال
(۰)
24 August 2012
هفته هفتم پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
پیکان
(۰)
22 November 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
استقلال
(۲)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ استقلال
(۰)
فجرسپاسی
(۰)
21 September 2012
هفته دهم چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
استقلال
(۲)
26 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
صبای‌قم
(۰)
1 October 2012
هفته دوازدهم شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
استقلال
(۰)
20 October 2012
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
25 October 2012
هفته چهاردهم دوشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
استقلال
(۲)
29 October 2012
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۱ سپاهان
(۰)
استقلال
(۱)
18 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
فولاد
(۳)
28 November 2012
هفته هفدهم سه‌شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
استقلال
(۰)
4 December 2012
هفته هجدهم چهارشنبه، ۶ دی ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
استقلال
(۲)
26 December 2012
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
سایپا
(۰)
31 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال
(۰)
5 January 2013
هفته بیست و یکم دوشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
مس‌کرمان
(۱)
14 January 2013
هفته بیست و دوم شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
استقلال
(۰)
19 January 2013
هفته بیست و سوم جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۱ استقلال
(۰)
پرسپولیس
(۰)
25 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
استقلال
(۳)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
راه‌آهن
(۰)
8 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
استقلال
(۵)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
21 February 2013
هفته بیست و هشتم دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
استقلال
(۱)
4 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
تراکتور
(۰)
8 March 2013
هفته سی‌ام دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
استقلال
(۱)
18 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ استقلال
(۲)
گهردورود
(۰)
12 April 2013
هفته سی و دوم دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ استقلال
(۱)
سپاهان
(۱)
15 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ فولاد
(۰)
استقلال
(۱)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ استقلال
(۱)
داماش‌گیلان
(۲)
10 May 2013