برنامه بازی‌های تیم «نفت‌تهران» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
راه‌آهن
(۱)
19 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۲)
نفت‌تهران
(۶)
6 August 2012
هفته پنجم جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
پیکان
(۲)
17 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
نفت‌تهران
(۳)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم یکشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
16 September 2012
هفته نهم یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۰)
23 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
27 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
تراکتور
(۱)
1 October 2012
هفته دوازدهم جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
19 October 2012
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
25 October 2012
هفته چهاردهم سه‌شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۳)
سپاهان
(۴)
30 October 2012
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۲)
نفت‌تهران
(۰)
18 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
سایپا
(۰)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ فولاد
(۳)
نفت‌تهران
(۱)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
25 December 2012
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
31 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
5 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۴)
صنعت‌نفت
(۱)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
نفت‌تهران
(۳)
18 January 2013
هفته بیست و سوم جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۲)
ملوان
(۰)
25 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
پرسپولیس
(۱)
9 February 2013
هفته بیست و ششم سه‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
19 February 2013
هفته بیست و هفتم شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
گهردورود
(۰)
23 February 2013
هفته بیست و هشتم دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
4 March 2013
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۲)
فجرسپاسی
(۱)
10 March 2013
هفته سی‌ام دوشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
استقلال
(۱)
18 March 2013
هفته سی و یکم شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ سپاهان
(۳)
نفت‌تهران
(۱)
6 April 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۲)
داماش‌گیلان
(۰)
12 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ سایپا
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۰)
فولاد
(۰)
10 May 2013