برنامه بازی‌های تیم «صبای‌قم» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۴)
پیکان
(۰)
19 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
صبای‌قم
(۲)
25 July 2012
هفته سوم دوشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
ملوان
(۳)
30 July 2012
هفته چهارم یکشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
صبای‌قم
(۲)
5 August 2012
هفته پنجم جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
17 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۲)
صبای‌قم
(۱)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ تراکتور
(۰)
صبای‌قم
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
گهردورود
(۰)
15 September 2012
هفته نهم یکشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۰)
23 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۳)
داماش‌گیلان
(۳)
27 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
صبای‌قم
(۰)
1 October 2012
هفته دوازدهم جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
سپاهان
(۱)
19 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
صبای‌قم
(۱)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
فولاد
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
صبای‌قم
(۰)
18 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
راه‌آهن
(۱)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
صبای‌قم
(۰)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ پیکان
(۱)
صبای‌قم
(۴)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
30 December 2012
هفته بیستم جمعه، ۱۵ دی ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
صبای‌قم
(۱)
4 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
پرسپولیس
(۰)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
صبای‌قم
(۱)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۳)
صنعت‌نفت
(۲)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
تراکتور
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم یکشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
صبای‌قم
(۱)
3 February 2013
هفته بیست و ششم سه‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
19 February 2013
هفته بیست و هفتم شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
صبای‌قم
(۱)
23 February 2013
هفته بیست و هشتم دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
استقلال
(۱)
4 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
صبای‌قم
(۰)
8 March 2013
هفته سی‌ام یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۲)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
17 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ فولاد
(۲)
صبای‌قم
(۲)
5 April 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۲)
سایپا
(۱)
12 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ راه‌آهن
(۱)
صبای‌قم
(۱)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
10 May 2013