برنامه بازی‌های تیم «گهردورود» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
ملوان
(۱)
19 July 2012
هفته دوم سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۳)
گهردورود
(۱)
24 July 2012
هفته سوم دوشنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
پرسپولیس
(۱)
30 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ پیکان
(۳)
گهردورود
(۲)
6 August 2012
هفته پنجم یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
19 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
گهردورود
(۰)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ گهردورود
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
29 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
گهردورود
(۰)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ تراکتور
(۵)
گهردورود
(۰)
21 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
27 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
گهردورود
(۱)
1 October 2012
هفته دوازدهم جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
فولاد
(۱)
19 October 2012
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
گهردورود
(۰)
25 October 2012
هفته چهاردهم دوشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
استقلال
(۲)
29 October 2012
هفته پانزدهم شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
گهردورود
(۰)
17 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
گهردورود
(۲)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
گهردورود
(۱)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ گهردورود
(۲)
راه‌آهن
(۱)
30 December 2012
هفته بیستم چهارشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۳)
گهردورود
(۲)
13 February 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ گهردورود
(۲)
پیکان
(۰)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
گهردورود
(۰)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
فجرسپاسی
(۳)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
گهردورود
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم یکشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
صبای‌قم
(۱)
3 February 2013
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
تراکتور
(۲)
17 February 2013
هفته بیست و هفتم شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
گهردورود
(۰)
23 February 2013
هفته بیست و هشتم دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
سپاهان
(۴)
4 March 2013
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ فولاد
(۴)
گهردورود
(۱)
10 March 2013
هفته سی‌ام یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
داماش‌گیلان
(۲)
17 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ استقلال
(۲)
گهردورود
(۰)
12 April 2013
هفته سی و دوم دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ گهردورود
(۰)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
15 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۵)
گهردورود
(۱)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ گهردورود
(۰)
سایپا
(۳)
10 May 2013