برنامه بازی‌های تیم «راه‌آهن» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
راه‌آهن
(۱)
19 July 2012
هفته دوم سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۳)
گهردورود
(۱)
24 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
راه‌آهن
(۲)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
تراکتور
(۱)
6 August 2012
هفته پنجم جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
راه‌آهن
(۱)
17 August 2012
هفته ششم پنجشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۲)
فولاد
(۱)
23 August 2012
هفته هفتم سه‌شنبه، ۷ شهریور ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
راه‌آهن
(۱)
28 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
استقلال
(۲)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
راه‌آهن
(۱)
21 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
22 November 2012
هفته یازدهم پنجشنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
پیکان
(۰)
4 October 2012
هفته دوازدهم یکشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
راه‌آهن
(۰)
21 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
ملوان
(۱)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
راه‌آهن
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
17 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
راه‌آهن
(۱)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ گهردورود
(۲)
راه‌آهن
(۱)
30 December 2012
هفته بیستم سه‌شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
سپاهان
(۱)
12 February 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ تراکتور
(۳)
راه‌آهن
(۰)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۳)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
18 January 2013
هفته بیست و سوم جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
راه‌آهن
(۱)
25 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
سایپا
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
راه‌آهن
(۰)
8 February 2013
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
17 February 2013
هفته بیست و هفتم شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۴)
راه‌آهن
(۰)
23 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ پیکان
(۲)
راه‌آهن
(۴)
1 March 2013
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
پرسپولیس
(۰)
10 March 2013
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
15 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ راه‌آهن
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
5 April 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ صنعت‌نفت
(۱)
راه‌آهن
(۰)
12 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ راه‌آهن
(۱)
صبای‌قم
(۱)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ فجرسپاسی
(۲)
راه‌آهن
(۲)
10 May 2013