برنامه بازی‌های تیم «مس‌کرمان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۱ سپاهان
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
20 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
مس‌کرمان
(۱)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
استقلال
(۰)
6 August 2012
هفته پنجم جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ فولاد
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
17 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم جمعه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۲)
سایپا
(۲)
14 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
21 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
22 November 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
ملوان
(۲)
1 October 2012
هفته دوازدهم شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
20 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۲)
پرسپولیس
(۱)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
17 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
صبای‌قم
(۰)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
سپاهان
(۰)
25 December 2012
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
31 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
تراکتور
(۳)
5 January 2013
هفته بیست و یکم دوشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
مس‌کرمان
(۱)
14 January 2013
هفته بیست و دوم شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
فولاد
(۰)
19 January 2013
هفته بیست و سوم جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
25 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
9 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
مس‌کرمان
(۲)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۴)
راه‌آهن
(۰)
23 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
1 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۰)
پیکان
(۰)
8 March 2013
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
مس‌کرمان
(۲)
15 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۱)
صنعت‌نفت
(۰)
5 April 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ فجرسپاسی
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
12 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ مس‌کرمان
(۵)
گهردورود
(۱)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ صبای‌قم
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
10 May 2013