برنامه بازی‌های تیم «فجرسپاسی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۳)
ذوب‌آهن
(۰)
19 July 2012
هفته دوم سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
فجرسپاسی
(۳)
24 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۲)
صنعت‌نفت
(۰)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ ملوان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
6 August 2012
هفته پنجم جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
17 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
گهردورود
(۰)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ سپاهان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۶)
داماش‌گیلان
(۱)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ استقلال
(۰)
فجرسپاسی
(۰)
21 September 2012
هفته دهم چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
تراکتور
(۰)
26 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۳)
فجرسپاسی
(۳)
1 October 2012
هفته دوازدهم جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
19 October 2012
هفته سیزدهم جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
فجرسپاسی
(۱)
26 October 2012
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
سایپا
(۰)
31 October 2012
هفته پانزدهم شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
17 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
پیکان
(۰)
28 November 2012
هفته هفدهم دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
3 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
25 December 2012
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
پرسپولیس
(۲)
30 December 2012
هفته بیستم جمعه، ۱۵ دی ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
4 January 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۲)
ملوان
(۱)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
صبای‌قم
(۱)
18 January 2013
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۱ گهردورود
(۰)
فجرسپاسی
(۳)
24 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
سپاهان
(۰)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
9 February 2013
هفته بیست و ششم جمعه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
استقلال
(۵)
15 February 2013
هفته بیست و هفتم پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۱ تراکتور
(۳)
فجرسپاسی
(۱)
21 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۶)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
1 March 2013
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۲)
فجرسپاسی
(۱)
10 March 2013
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
فولاد
(۱)
15 March 2013
هفته سی و یکم جمعه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۲ سایپا
(۳)
فجرسپاسی
(۰)
5 April 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ فجرسپاسی
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
12 April 2013
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ پیکان
(۱)
فجرسپاسی
(۲)
5 May 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ فجرسپاسی
(۲)
راه‌آهن
(۲)
10 May 2013