برنامه بازی‌های تیم «داماش‌گیلان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۳۰ تیر ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
فولاد
(۱)
20 July 2012
هفته دوم چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۱ آلومینیوم‌هرمزگان
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
25 July 2012
هفته سوم سه‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۵)
پیکان
(۳)
31 July 2012
هفته چهارم دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
داماش‌گیلان
(۰)
6 August 2012
هفته پنجم یکشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
پرسپولیس
(۰)
19 August 2012
هفته ششم جمعه، ۳ شهریور ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
24 August 2012
هفته هفتم چهارشنبه، ۸ شهریور ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
ملوان
(۰)
29 August 2012
هفته هشتم شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۶)
داماش‌گیلان
(۱)
15 September 2012
هفته نهم جمعه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
راه‌آهن
(۱)
21 September 2012
هفته دهم پنجشنبه، ۶ مهر ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۳)
داماش‌گیلان
(۳)
27 September 2012
هفته یازدهم دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
1 October 2012
هفته دوازدهم جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
19 October 2012
هفته سیزدهم پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
گهردورود
(۰)
25 October 2012
هفته چهاردهم سه‌شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
داماش‌گیلان
(۲)
30 October 2012
هفته پانزدهم یکشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۲)
نفت‌تهران
(۰)
18 November 2012
هفته شانزدهم چهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۱ سپاهان
(۳)
داماش‌گیلان
(۰)
28 November 2012
هفته هفدهم سه‌شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
استقلال
(۰)
4 December 2012
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۱ فولاد
(۲)
داماش‌گیلان
(۲)
25 December 2012
هفته نوزدهم دوشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
آلومینیوم‌هرمزگان
(۲)
31 December 2012
هفته بیستم شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ پیکان
(۰)
داماش‌گیلان
(۲)
2 February 2013
هفته بیست و یکم یکشنبه، ۲۴ دی ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
سایپا
(۱)
13 January 2013
هفته بیست و دوم جمعه، ۲۹ دی ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
18 January 2013
هفته بیست و سوم جمعه، ۶ بهمن ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
25 January 2013
هفته بیست و چهارم سه‌شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ ملوان
(۳)
داماش‌گیلان
(۱)
29 January 2013
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
9 February 2013
هفته بیست و ششم یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
17 February 2013
هفته بیست و هفتم شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۱)
صبای‌قم
(۱)
23 February 2013
هفته بیست و هشتم جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
1 March 2013
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۳)
صنعت‌نفت
(۱)
8 March 2013
هفته سی‌ام یکشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ گهردورود
(۱)
داماش‌گیلان
(۲)
17 March 2013
هفته سی و یکم پنجشنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۱)
تراکتور
(۲)
28 March 2013
هفته سی و دوم جمعه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۲ نفت‌تهران
(۲)
داماش‌گیلان
(۰)
12 April 2013
هفته سی و سوم جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ داماش‌گیلان
(۲)
سپاهان
(۱)
19 April 2013
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ استقلال
(۱)
داماش‌گیلان
(۲)
10 May 2013