برنامه بازی‌های تیم «صنعت‌نفت» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
2 August 2011
هفته دوم دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
8 August 2011
هفته سوم جمعه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ سپاهان
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
12 August 2011
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
16 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۳)
صنعت‌نفت
(۱)
24 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
فولاد
(۲)
9 September 2011
هفته هفتم پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ ملوان
(۱)
صنعت‌نفت
(۲)
15 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۳)
تراکتور
(۳)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۰)
صنعت‌نفت
(۲)
30 September 2011
هفته دهم شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۱)
15 October 2011
هفته یازدهم شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
22 October 2011
هفته دوازدهم یکشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
صبای‌قم
(۳)
30 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
صنعت‌نفت
(۳)
18 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۰)
شهرداری‌تبریز
(۲)
23 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
صنعت‌نفت
(۳)
3 December 2011
هفته شانزدهم سه‌شنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۰ استقلال
(۱)
صنعت‌نفت
(۲)
13 December 2011
هفته هفدهم دوشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۰)
سایپا
(۴)
19 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
داماش‌گیلان
(۰)
6 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۲)
صنعت‌نفت
(۰)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۰)
سپاهان
(۴)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۴)
پرسپولیس
(۲)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ فولاد
(۲)
صنعت‌نفت
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۱)
ملوان
(۲)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ تراکتور
(۴)
صنعت‌نفت
(۱)
8 February 2012
هفته بیست و ششم سه‌شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
راه‌آهن
(۱)
14 February 2012
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
10 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
مس‌سرچشمه
(۰)
17 March 2012
هفته بیست و نهم شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
7 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
13 April 2012
هفته سی و یکم جمعه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ شهرداری‌تبریز
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
20 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
استقلال
(۲)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
11 May 2012