برنامه بازی‌های تیم «سپاهان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول چهارشنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ سپاهان
(۱)
استقلال
(۱)
3 August 2011
هفته دوم دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۰)
سپاهان
(۰)
8 August 2011
هفته سوم جمعه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ سپاهان
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
12 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
سپاهان
(۲)
17 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ سپاهان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
24 August 2011
هفته ششم پنجشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۳)
سپاهان
(۲)
8 September 2011
هفته هفتم یکشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ سپاهان
(۳)
داماش‌گیلان
(۰)
18 September 2011
هفته هشتم دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۳)
سپاهان
(۰)
10 October 2011
هفته نهم یکشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
سپاهان
(۴)
2 October 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ سپاهان
(۲)
تراکتور
(۱)
14 October 2011
هفته یازدهم پنجشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۱)
سپاهان
(۱)
20 October 2011
هفته دوازدهم یکشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۰ سپاهان
(۳)
ملوان
(۲)
30 October 2011
هفته سیزدهم شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
سپاهان
(۰)
19 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ سپاهان
(۲)
فولاد
(۰)
23 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
سپاهان
(۱)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ سپاهان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
9 December 2011
هفته هفدهم جمعه، ۲۵ آذر ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
سپاهان
(۲)
16 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ استقلال
(۱)
سپاهان
(۱)
6 January 2012
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۰ سپاهان
(۱)
صبای‌قم
(۲)
11 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۰)
سپاهان
(۴)
15 January 2012
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰ سپاهان
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۰)
20 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۰)
سپاهان
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ سپاهان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۰)
سپاهان
(۱)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ سپاهان
(۴)
مس‌کرمان
(۰)
8 February 2012
هفته بیست و ششم سه‌شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ سپاهان
(۲)
سایپا
(۱)
14 February 2012
هفته بیست و هفتم دوشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ تراکتور
(۱)
سپاهان
(۰)
12 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ سپاهان
(۳)
راه‌آهن
(۲)
17 March 2012
هفته بیست و نهم شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ ملوان
(۳)
سپاهان
(۴)
7 April 2012
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۱ سپاهان
(۱)
پرسپولیس
(۱)
12 April 2012
هفته سی و یکم یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
سپاهان
(۲)
22 April 2012
هفته سی و دوم پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
شاهین‌بوشهر
(۰)
26 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
سپاهان
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ سپاهان
(۰)
مس‌سرچشمه
(۰)
11 May 2012