برنامه بازی‌های تیم «مس‌سرچشمه» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ سایپا
(۳)
مس‌سرچشمه
(۱)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
فولاد
(۱)
7 August 2011
هفته سوم پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ ملوان
(۴)
مس‌سرچشمه
(۰)
11 August 2011
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۲)
پرسپولیس
(۲)
16 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۳)
مس‌سرچشمه
(۱)
24 August 2011
هفته ششم پنجشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۰)
8 September 2011
هفته هفتم جمعه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
صبای‌قم
(۱)
16 September 2011
هفته هشتم دوشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
مس‌سرچشمه
(۰)
17 October 2011
هفته نهم شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۲)
1 October 2011
هفته دهم پنجشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
مس‌سرچشمه
(۰)
13 October 2011
هفته یازدهم شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
22 October 2011
هفته دوازدهم یکشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۰ استقلال
(۱)
مس‌سرچشمه
(۰)
30 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
داماش‌گیلان
(۴)
18 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۳)
مس‌سرچشمه
(۳)
23 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۲)
مس‌کرمان
(۰)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ تراکتور
(۰)
مس‌سرچشمه
(۰)
9 December 2011
هفته هفدهم جمعه، ۲۵ آذر ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
سپاهان
(۲)
16 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
سایپا
(۰)
6 January 2012
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۰ فولاد
(۴)
مس‌سرچشمه
(۰)
11 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
ملوان
(۰)
15 January 2012
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۲)
مس‌سرچشمه
(۱)
20 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۲)
راه‌آهن
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
مس‌سرچشمه
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۳)
مس‌سرچشمه
(۱)
2 February 2012
هفته بیست و پنجم دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
6 February 2012
هفته بیست و ششم سه‌شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۱)
مس‌سرچشمه
(۱)
14 February 2012
هفته بیست و هفتم جمعه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
9 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
مس‌سرچشمه
(۰)
17 March 2012
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ مس‌سرچشمه
(۱)
استقلال
(۳)
8 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۲)
مس‌سرچشمه
(۱)
13 April 2012
هفته سی و یکم شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ مس‌سرچشمه
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
21 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۴)
مس‌سرچشمه
(۱)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ مس‌سرچشمه
(۰)
تراکتور
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ سپاهان
(۰)
مس‌سرچشمه
(۰)
11 May 2012