برنامه بازی‌های تیم «تراکتور» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ تراکتور
(۲)
صبای‌قم
(۳)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
تراکتور
(۱)
7 August 2011
هفته سوم پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ تراکتور
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۰)
11 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۲)
تراکتور
(۳)
17 August 2011
هفته پنجم پنجشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۰ تراکتور
(۵)
شهرداری‌تبریز
(۱)
25 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ استقلال
(۲)
تراکتور
(۳)
9 September 2011
هفته هفتم پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ تراکتور
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
15 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۳)
تراکتور
(۳)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ تراکتور
(۳)
مس‌کرمان
(۱)
30 September 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ سپاهان
(۲)
تراکتور
(۱)
14 October 2011
هفته یازدهم جمعه، ۲۹ مهر ۱۳۹۰ تراکتور
(۲)
سایپا
(۲)
21 October 2011
هفته دوازدهم شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
تراکتور
(۲)
29 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ فولاد
(۲)
تراکتور
(۱)
18 November 2011
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۰ تراکتور
(۱)
راه‌آهن
(۱)
24 November 2011
هفته پانزدهم جمعه، ۱۱ آذر ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
تراکتور
(۱)
2 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ تراکتور
(۰)
مس‌سرچشمه
(۰)
9 December 2011
هفته هفدهم جمعه، ۲۵ آذر ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
تراکتور
(۰)
16 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۲)
تراکتور
(۲)
6 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ تراکتور
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۰)
تراکتور
(۳)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ تراکتور
(۳)
داماش‌گیلان
(۱)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
تراکتور
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ تراکتور
(۰)
استقلال
(۲)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
تراکتور
(۱)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ تراکتور
(۴)
صنعت‌نفت
(۱)
8 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
تراکتور
(۰)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم دوشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ تراکتور
(۱)
سپاهان
(۰)
12 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
تراکتور
(۱)
17 March 2012
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ تراکتور
(۰)
فجرسپاسی
(۰)
6 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
فولاد
(۰)
13 April 2012
هفته سی و یکم یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
تراکتور
(۱)
22 April 2012
هفته سی و دوم پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ تراکتور
(۴)
پرسپولیس
(۱)
26 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ مس‌سرچشمه
(۰)
تراکتور
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
ملوان
(۰)
11 May 2012