برنامه بازی‌های تیم «راه‌آهن» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۲)
ذوب‌آهن
(۲)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
7 August 2011
هفته سوم جمعه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۰)
صبای‌قم
(۲)
12 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۲)
راه‌آهن
(۲)
17 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۳)
مس‌سرچشمه
(۱)
24 August 2011
هفته ششم پنجشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۲)
راه‌آهن
(۲)
8 September 2011
هفته هفتم پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
15 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۳)
راه‌آهن
(۱)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۰)
صنعت‌نفت
(۲)
30 September 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ استقلال
(۱)
راه‌آهن
(۱)
14 October 2011
هفته یازدهم پنجشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۱)
سپاهان
(۱)
20 October 2011
هفته دوازدهم دوشنبه، ۹ آبان ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
31 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۲)
سایپا
(۲)
18 November 2011
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۰ تراکتور
(۱)
راه‌آهن
(۱)
24 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
راه‌آهن
(۰)
3 December 2011
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۱)
پرسپولیس
(۱)
15 December 2011
هفته هفدهم دوشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۰)
راه‌آهن
(۰)
19 December 2011
هفته هجدهم پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
راه‌آهن
(۲)
5 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۰)
ملوان
(۱)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۲)
راه‌آهن
(۱)
15 January 2012
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
20 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۲)
راه‌آهن
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۱)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
راه‌آهن
(۲)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم پنجشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۰)
داماش‌گیلان
(۱)
9 February 2012
هفته بیست و ششم سه‌شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
راه‌آهن
(۱)
14 February 2012
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۲)
استقلال
(۲)
10 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ سپاهان
(۳)
راه‌آهن
(۲)
17 March 2012
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۲)
مس‌کرمان
(۰)
6 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
راه‌آهن
(۱)
13 April 2012
هفته سی و یکم یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
تراکتور
(۱)
22 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
فولاد
(۰)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۳)
راه‌آهن
(۴)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۴)
شاهین‌بوشهر
(۱)
11 May 2012