برنامه بازی‌های تیم «داماش‌گیلان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۰)
صنعت‌نفت
(۰)
2 August 2011
هفته دوم دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ استقلال
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
8 August 2011
هفته سوم جمعه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۰)
داماش‌گیلان
(۱)
12 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۲)
تراکتور
(۳)
17 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ سایپا
(۳)
داماش‌گیلان
(۰)
24 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
9 September 2011
هفته هفتم یکشنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ سپاهان
(۳)
داماش‌گیلان
(۰)
18 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۳)
راه‌آهن
(۱)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
داماش‌گیلان
(۱)
30 September 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۳)
فولاد
(۲)
14 October 2011
هفته یازدهم جمعه، ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
داماش‌گیلان
(۱)
21 October 2011
هفته دوازدهم شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۲)
پرسپولیس
(۳)
29 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
داماش‌گیلان
(۴)
18 November 2011
هفته چهاردهم سه‌شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
22 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۰)
داماش‌گیلان
(۱)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۱)
نفت‌تهران
(۳)
9 December 2011
هفته هفدهم دوشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
19 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
داماش‌گیلان
(۰)
6 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۰)
استقلال
(۱)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ تراکتور
(۳)
داماش‌گیلان
(۱)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۰)
سایپا
(۳)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۲)
داماش‌گیلان
(۲)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۰)
سپاهان
(۱)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم پنجشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۰)
داماش‌گیلان
(۱)
9 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۰)
شاهین‌بوشهر
(۰)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم جمعه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ فولاد
(۱)
داماش‌گیلان
(۱)
9 March 2012
هفته بیست و هشتم جمعه، ۴ فروردین ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
ملوان
(۰)
23 March 2012
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
داماش‌گیلان
(۳)
8 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۲)
مس‌سرچشمه
(۱)
13 April 2012
هفته سی و یکم یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
22 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
صبای‌قم
(۰)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۱)
11 May 2012