برنامه بازی‌های تیم «فولاد» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
شاهین‌بوشهر
(۰)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
فولاد
(۱)
7 August 2011
هفته سوم جمعه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ فولاد
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
12 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
فولاد
(۰)
17 August 2011
هفته پنجم پنجشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۰ فولاد
(۱)
استقلال
(۴)
25 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
فولاد
(۲)
9 September 2011
هفته هفتم جمعه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
شهرداری‌تبریز
(۰)
16 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۱)
فولاد
(۰)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ فولاد
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
30 September 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۳)
فولاد
(۲)
14 October 2011
هفته یازدهم پنجشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
20 October 2011
هفته دوازدهم یکشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
فولاد
(۰)
30 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ فولاد
(۲)
تراکتور
(۱)
18 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ سپاهان
(۲)
فولاد
(۰)
23 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
راه‌آهن
(۰)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ فولاد
(۱)
ملوان
(۰)
9 December 2011
هفته هفدهم دوشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۱)
فولاد
(۱)
19 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
فولاد
(۲)
6 January 2012
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۰ فولاد
(۴)
مس‌سرچشمه
(۰)
11 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
فولاد
(۳)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ استقلال
(۲)
فولاد
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ فولاد
(۲)
صنعت‌نفت
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۱)
فولاد
(۱)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم پنجشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ فولاد
(۳)
صبای‌قم
(۰)
9 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۲)
فولاد
(۱)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم جمعه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ فولاد
(۱)
داماش‌گیلان
(۱)
9 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
فولاد
(۱)
17 March 2012
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
سایپا
(۲)
6 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
فولاد
(۰)
13 April 2012
هفته سی و یکم یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
سپاهان
(۲)
22 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۰)
فولاد
(۰)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ملوان
(۲)
فولاد
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
پرسپولیس
(۲)
11 May 2012