برنامه بازی‌های تیم «صبای‌قم» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ تراکتور
(۲)
صبای‌قم
(۳)
2 August 2011
هفته دوم دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۰)
سپاهان
(۰)
8 August 2011
هفته سوم جمعه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۰)
صبای‌قم
(۲)
12 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۳)
سایپا
(۰)
17 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۴)
صبای‌قم
(۰)
24 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۱)
ملوان
(۰)
9 September 2011
هفته هفتم جمعه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
صبای‌قم
(۱)
16 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۱)
فولاد
(۰)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۲)
صبای‌قم
(۰)
30 September 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
14 October 2011
هفته یازدهم شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۳)
شهرداری‌تبریز
(۱)
22 October 2011
هفته دوازدهم یکشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۲)
صبای‌قم
(۳)
30 October 2011
هفته سیزدهم شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۱)
استقلال
(۱)
19 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۲)
صبای‌قم
(۲)
23 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۰)
داماش‌گیلان
(۱)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۰)
صبای‌قم
(۰)
9 December 2011
هفته هفدهم پنجشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
15 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۲)
تراکتور
(۲)
6 January 2012
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۰ سپاهان
(۱)
صبای‌قم
(۲)
11 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۲)
راه‌آهن
(۱)
15 January 2012
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
صبای‌قم
(۰)
20 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ ملوان
(۱)
صبای‌قم
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۳)
مس‌سرچشمه
(۱)
2 February 2012
هفته بیست و پنجم پنجشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ فولاد
(۳)
صبای‌قم
(۰)
9 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۲)
پرسپولیس
(۲)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۲)
صبای‌قم
(۱)
10 March 2012
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۱ شهرداری‌تبریز
(۱)
صبای‌قم
(۳)
29 March 2012
هفته بیست و نهم شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
7 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ استقلال
(۳)
صبای‌قم
(۰)
13 April 2012
هفته سی و یکم شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
21 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
صبای‌قم
(۰)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
صبای‌قم
(۰)
11 May 2012