برنامه بازی‌های تیم «فجرسپاسی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
2 August 2011
هفته دوم دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
8 August 2011
هفته سوم جمعه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۰)
داماش‌گیلان
(۱)
12 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ استقلال
(۲)
فجرسپاسی
(۰)
17 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
فجرسپاسی
(۲)
24 August 2011
هفته ششم پنجشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۳)
سپاهان
(۲)
8 September 2011
هفته هفتم پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
15 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
پرسپولیس
(۲)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ فولاد
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
30 September 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
سایپا
(۱)
14 October 2011
هفته یازدهم جمعه، ۲۹ مهر ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
21 October 2011
هفته دوازدهم شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
تراکتور
(۲)
29 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ملوان
(۲)
فجرسپاسی
(۰)
18 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۳)
مس‌سرچشمه
(۳)
23 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۱)
9 December 2011
هفته هفدهم پنجشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
15 December 2011
هفته هجدهم پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
5 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۲)
صنعت‌نفت
(۰)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۲)
استقلال
(۱)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ سپاهان
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
راه‌آهن
(۲)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۲)
فجرسپاسی
(۳)
7 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۲)
فولاد
(۱)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم جمعه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ سایپا
(۵)
فجرسپاسی
(۰)
9 March 2012
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۰)
29 March 2012
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ تراکتور
(۰)
فجرسپاسی
(۰)
6 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۲)
ملوان
(۰)
13 April 2012
هفته سی و یکم شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ مس‌سرچشمه
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
21 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ شهرداری‌تبریز
(۰)
فجرسپاسی
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
صبای‌قم
(۰)
11 May 2012