برنامه بازی‌های تیم «مس‌کرمان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۱)
2 August 2011
هفته دوم دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۳)
مس‌کرمان
(۲)
8 August 2011
هفته سوم جمعه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
استقلال
(۲)
12 August 2011
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
16 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
فجرسپاسی
(۲)
24 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
9 September 2011
هفته هفتم پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ سایپا
(۴)
مس‌کرمان
(۲)
15 September 2011
هفته هشتم دوشنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۳)
سپاهان
(۰)
10 October 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ تراکتور
(۳)
مس‌کرمان
(۱)
30 September 2011
هفته دهم شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
پرسپولیس
(۰)
15 October 2011
هفته یازدهم پنجشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
20 October 2011
هفته دوازدهم دوشنبه، ۹ آبان ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
31 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
18 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
ملوان
(۰)
23 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۲)
مس‌کرمان
(۰)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۰)
صبای‌قم
(۰)
9 December 2011
هفته هفدهم پنجشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
15 December 2011
هفته هجدهم پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
5 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ استقلال
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۲)
داماش‌گیلان
(۲)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
سایپا
(۰)
2 February 2012
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ سپاهان
(۴)
مس‌کرمان
(۰)
8 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
تراکتور
(۰)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم دوشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
12 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
فولاد
(۱)
17 March 2012
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۲)
مس‌کرمان
(۰)
6 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۳)
شاهین‌بوشهر
(۲)
13 April 2012
هفته سی و یکم شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
21 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۴)
مس‌سرچشمه
(۱)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۲)
ذوب‌آهن
(۰)
11 May 2012