برنامه بازی‌های تیم «ذوب‌آهن» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۲)
ذوب‌آهن
(۲)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
تراکتور
(۱)
7 August 2011
هفته سوم پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
11 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
فولاد
(۰)
17 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ ملوان
(۳)
ذوب‌آهن
(۳)
24 August 2011
هفته ششم پنجشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۲)
پرسپولیس
(۲)
8 September 2011
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
21 September 2011
هفته هشتم دوشنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
مس‌سرچشمه
(۰)
17 October 2011
هفته نهم یکشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
2 October 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
14 October 2011
هفته یازدهم شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال
(۲)
22 October 2011
هفته دوازدهم یکشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
30 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
صنعت‌نفت
(۳)
18 November 2011
هفته چهاردهم سه‌شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
22 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
فجرسپاسی
(۱)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ سپاهان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
9 December 2011
هفته هفدهم پنجشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
15 December 2011
هفته هجدهم پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
راه‌آهن
(۲)
5 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ تراکتور
(۲)
ذوب‌آهن
(۱)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
سایپا
(۳)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
ملوان
(۰)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۰)
2 February 2012
هفته بیست و پنجم دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
6 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۲)
صبای‌قم
(۱)
10 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۱ استقلال
(۲)
ذوب‌آهن
(۲)
24 March 2012
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۲)
8 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
13 April 2012
هفته سی و یکم یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
22 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۰)
سپاهان
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۲)
ذوب‌آهن
(۰)
11 May 2012