برنامه بازی‌های تیم «شهرداری‌تبریز» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۱)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۱)
سایپا
(۱)
7 August 2011
هفته سوم پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۲)
11 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
سپاهان
(۲)
17 August 2011
هفته پنجم پنجشنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۰ تراکتور
(۵)
شهرداری‌تبریز
(۱)
25 August 2011
هفته ششم پنجشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۲)
راه‌آهن
(۲)
8 September 2011
هفته هفتم جمعه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
شهرداری‌تبریز
(۰)
16 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۱)
25 September 2011
هفته نهم شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۲)
1 October 2011
هفته دهم شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۲)
ملوان
(۰)
15 October 2011
هفته یازدهم شنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۳)
شهرداری‌تبریز
(۱)
22 October 2011
هفته دوازدهم یکشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
30 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۲)
نفت‌تهران
(۲)
18 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۰)
شهرداری‌تبریز
(۲)
23 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۱)
استقلال
(۲)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۱)
9 December 2011
هفته هفدهم دوشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
داماش‌گیلان
(۰)
19 December 2011
هفته هجدهم پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
مس‌کرمان
(۱)
5 January 2012
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۰ سایپا
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۲)
11 January 2012
هفته بیستم دوشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۲)
پرسپولیس
(۲)
16 January 2012
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰ سپاهان
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۰)
20 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۰)
تراکتور
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۱)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۱)
فولاد
(۱)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۲)
7 February 2012
هفته بیست و ششم سه‌شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۱)
مس‌سرچشمه
(۱)
14 February 2012
هفته بیست و هفتم جمعه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ ملوان
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۰)
9 March 2012
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۱ شهرداری‌تبریز
(۱)
صبای‌قم
(۳)
29 March 2012
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ ذوب‌آهن
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۲)
8 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
شهرداری‌تبریز
(۰)
13 April 2012
هفته سی و یکم جمعه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ شهرداری‌تبریز
(۲)
صنعت‌نفت
(۱)
20 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ استقلال
(۰)
شهرداری‌تبریز
(۰)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ شهرداری‌تبریز
(۰)
فجرسپاسی
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۱)
11 May 2012