برنامه بازی‌های تیم «پرسپولیس» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۱)
ملوان
(۱)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۲)
پرسپولیس
(۱)
7 August 2011
هفته سوم پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۲)
11 August 2011
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۲)
پرسپولیس
(۲)
16 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۳)
صنعت‌نفت
(۱)
24 August 2011
هفته ششم پنجشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۲)
پرسپولیس
(۲)
8 September 2011
هفته هفتم جمعه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
استقلال
(۲)
16 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
پرسپولیس
(۲)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۲)
صبای‌قم
(۰)
30 September 2011
هفته دهم شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
پرسپولیس
(۰)
15 October 2011
هفته یازدهم جمعه، ۲۹ مهر ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
21 October 2011
هفته دوازدهم شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۲)
پرسپولیس
(۳)
29 October 2011
هفته سیزدهم شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
سپاهان
(۰)
19 November 2011
هفته چهاردهم سه‌شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
پرسپولیس
(۱)
22 November 2011
هفته پانزدهم جمعه، ۱۱ آذر ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
تراکتور
(۱)
2 December 2011
هفته شانزدهم پنجشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۱)
پرسپولیس
(۱)
15 December 2011
هفته هفدهم دوشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۱)
فولاد
(۱)
19 December 2011
هفته هجدهم پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۰ ملوان
(۲)
پرسپولیس
(۰)
5 January 2012
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۴)
شاهین‌بوشهر
(۱)
11 January 2012
هفته بیستم دوشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۲)
پرسپولیس
(۲)
16 January 2012
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۲)
مس‌سرچشمه
(۱)
20 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۴)
پرسپولیس
(۲)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ استقلال
(۲)
پرسپولیس
(۳)
2 February 2012
هفته بیست و پنجم سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۲)
فجرسپاسی
(۳)
7 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۲)
پرسپولیس
(۲)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم دوشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۱)
مس‌کرمان
(۱)
12 March 2012
هفته بیست و هشتم جمعه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۰)
پرسپولیس
(۳)
16 March 2012
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۰)
داماش‌گیلان
(۳)
8 April 2012
هفته سی‌ام پنجشنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۱ سپاهان
(۱)
پرسپولیس
(۱)
12 April 2012
هفته سی و یکم شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
سایپا
(۴)
21 April 2012
هفته سی و دوم پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ تراکتور
(۴)
پرسپولیس
(۱)
26 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۳)
راه‌آهن
(۴)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
پرسپولیس
(۲)
11 May 2012