برنامه بازی‌های تیم «ملوان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۱)
ملوان
(۱)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
7 August 2011
هفته سوم پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ ملوان
(۴)
مس‌سرچشمه
(۰)
11 August 2011
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۰)
ملوان
(۰)
16 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ ملوان
(۳)
ذوب‌آهن
(۳)
24 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۱)
ملوان
(۰)
9 September 2011
هفته هفتم پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ ملوان
(۱)
صنعت‌نفت
(۲)
15 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۳)
ملوان
(۱)
25 September 2011
هفته نهم شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۰ ملوان
(۴)
استقلال
(۲)
1 October 2011
هفته دهم شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۲)
ملوان
(۰)
15 October 2011
هفته یازدهم جمعه، ۲۹ مهر ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
داماش‌گیلان
(۱)
21 October 2011
هفته دوازدهم یکشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۰ سپاهان
(۳)
ملوان
(۲)
30 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ ملوان
(۲)
فجرسپاسی
(۰)
18 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
ملوان
(۰)
23 November 2011
هفته پانزدهم جمعه، ۱۱ آذر ۱۳۹۰ ملوان
(۱)
سایپا
(۱)
2 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ فولاد
(۱)
ملوان
(۰)
9 December 2011
هفته هفدهم جمعه، ۲۵ آذر ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
تراکتور
(۰)
16 December 2011
هفته هجدهم پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۰ ملوان
(۲)
پرسپولیس
(۰)
5 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۰)
ملوان
(۱)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
ملوان
(۰)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
شاهین‌بوشهر
(۰)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
ملوان
(۰)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ ملوان
(۱)
صبای‌قم
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۱)
ملوان
(۲)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
8 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۱ استقلال
(۱)
ملوان
(۰)
28 March 2012
هفته بیست و هفتم جمعه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ ملوان
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۰)
9 March 2012
هفته بیست و هشتم جمعه، ۴ فروردین ۱۳۹۱ داماش‌گیلان
(۰)
ملوان
(۰)
23 March 2012
هفته بیست و نهم شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ ملوان
(۳)
سپاهان
(۴)
7 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۲)
ملوان
(۰)
13 April 2012
هفته سی و یکم شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ملوان
(۰)
مس‌کرمان
(۰)
21 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ سایپا
(۱)
ملوان
(۱)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ ملوان
(۲)
فولاد
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ تراکتور
(۲)
ملوان
(۰)
11 May 2012