برنامه بازی‌های تیم «شاهین‌بوشهر» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ فولاد
(۰)
شاهین‌بوشهر
(۰)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۲)
پرسپولیس
(۱)
7 August 2011
هفته سوم پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ تراکتور
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۰)
11 August 2011
هفته چهارم سه‌شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۰)
ملوان
(۰)
16 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۴)
صبای‌قم
(۰)
24 August 2011
هفته ششم پنجشنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۰)
8 September 2011
هفته هفتم چهارشنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
21 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۱)
25 September 2011
هفته نهم جمعه، ۸ مهر ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
داماش‌گیلان
(۱)
30 September 2011
هفته دهم شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۱)
15 October 2011
هفته یازدهم جمعه، ۲۹ مهر ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
21 October 2011
هفته دوازدهم شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۲)
شاهین‌بوشهر
(۱)
29 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
مس‌کرمان
(۰)
18 November 2011
هفته چهاردهم پنجشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۰ استقلال
(۳)
شاهین‌بوشهر
(۲)
24 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
سپاهان
(۱)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ سایپا
(۳)
شاهین‌بوشهر
(۰)
9 December 2011
هفته هفدهم دوشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۰)
راه‌آهن
(۰)
19 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
فولاد
(۲)
6 January 2012
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۴)
شاهین‌بوشهر
(۱)
11 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۰)
تراکتور
(۳)
15 January 2012
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
شاهین‌بوشهر
(۰)
19 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
مس‌سرچشمه
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۰)
2 February 2012
هفته بیست و پنجم سه‌شنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۲)
شهرداری‌تبریز
(۲)
7 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۰)
شاهین‌بوشهر
(۰)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰ شاهین‌بوشهر
(۱)
صنعت‌نفت
(۱)
10 March 2012
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۱ فجرسپاسی
(۱)
شاهین‌بوشهر
(۰)
29 March 2012
هفته بیست و نهم شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ شاهین‌بوشهر
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
7 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ مس‌کرمان
(۳)
شاهین‌بوشهر
(۲)
13 April 2012
هفته سی و یکم یکشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ شاهین‌بوشهر
(۱)
استقلال
(۱)
22 April 2012
هفته سی و دوم پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ سپاهان
(۲)
شاهین‌بوشهر
(۰)
26 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ شاهین‌بوشهر
(۲)
سایپا
(۲)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ راه‌آهن
(۴)
شاهین‌بوشهر
(۱)
11 May 2012