برنامه بازی‌های تیم «سایپا» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ سایپا
(۳)
مس‌سرچشمه
(۱)
2 August 2011
هفته دوم یکشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۱)
سایپا
(۱)
7 August 2011
هفته سوم پنجشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
11 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ صبای‌قم
(۳)
سایپا
(۰)
17 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ سایپا
(۳)
داماش‌گیلان
(۰)
24 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۲)
سایپا
(۰)
9 September 2011
هفته هفتم پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ سایپا
(۴)
مس‌کرمان
(۲)
15 September 2011
هفته هشتم دوشنبه، ۴ مهر ۱۳۹۰ استقلال
(۱)
سایپا
(۰)
26 September 2011
هفته نهم یکشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
سپاهان
(۴)
2 October 2011
هفته دهم جمعه، ۲۲ مهر ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۱)
سایپا
(۱)
14 October 2011
هفته یازدهم جمعه، ۲۹ مهر ۱۳۹۰ تراکتور
(۲)
سایپا
(۲)
21 October 2011
هفته دوازدهم یکشنبه، ۸ آبان ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
فولاد
(۰)
30 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۲)
سایپا
(۲)
18 November 2011
هفته چهاردهم سه‌شنبه، ۱ آذر ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
پرسپولیس
(۱)
22 November 2011
هفته پانزدهم جمعه، ۱۱ آذر ۱۳۹۰ ملوان
(۱)
سایپا
(۱)
2 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ سایپا
(۳)
شاهین‌بوشهر
(۰)
9 December 2011
هفته هفدهم دوشنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۰ صنعت‌نفت
(۰)
سایپا
(۴)
19 December 2011
هفته هجدهم جمعه، ۱۶ دی ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۰)
سایپا
(۰)
6 January 2012
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۰ سایپا
(۱)
شهرداری‌تبریز
(۲)
11 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۰)
سایپا
(۳)
15 January 2012
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
صبای‌قم
(۰)
20 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۰)
سایپا
(۳)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۱)
سایپا
(۰)
2 February 2012
هفته بیست و پنجم دوشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ سایپا
(۲)
استقلال
(۲)
6 February 2012
هفته بیست و ششم سه‌شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ سپاهان
(۲)
سایپا
(۱)
14 February 2012
هفته بیست و هفتم جمعه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ سایپا
(۵)
فجرسپاسی
(۰)
9 March 2012
هفته بیست و هشتم شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
تراکتور
(۱)
17 March 2012
هفته بیست و نهم جمعه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۱ فولاد
(۱)
سایپا
(۲)
6 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ سایپا
(۰)
راه‌آهن
(۱)
13 April 2012
هفته سی و یکم شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ پرسپولیس
(۲)
سایپا
(۴)
21 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ سایپا
(۱)
ملوان
(۱)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ شاهین‌بوشهر
(۲)
سایپا
(۲)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ سایپا
(۲)
صنعت‌نفت
(۲)
11 May 2012