برنامه بازی‌های تیم «نفت‌تهران» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول سه‌شنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ فجرسپاسی
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
2 August 2011
هفته دوم دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۳)
مس‌کرمان
(۲)
8 August 2011
هفته سوم جمعه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰ فولاد
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
12 August 2011
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۲)
راه‌آهن
(۲)
17 August 2011
هفته پنجم چهارشنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۰ سپاهان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
24 August 2011
هفته ششم جمعه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۲)
سایپا
(۰)
9 September 2011
هفته هفتم پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ تراکتور
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
15 September 2011
هفته هشتم یکشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۳)
ملوان
(۱)
25 September 2011
هفته نهم یکشنبه، ۱۰ مهر ۱۳۹۰ ذوب‌آهن
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
2 October 2011
هفته دهم پنجشنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
مس‌سرچشمه
(۰)
13 October 2011
هفته یازدهم جمعه، ۲۹ مهر ۱۳۹۰ پرسپولیس
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
21 October 2011
هفته دوازدهم شنبه، ۷ آبان ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۲)
شاهین‌بوشهر
(۱)
29 October 2011
هفته سیزدهم جمعه، ۲۷ آبان ۱۳۹۰ شهرداری‌تبریز
(۲)
نفت‌تهران
(۲)
18 November 2011
هفته چهاردهم چهارشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۲)
صبای‌قم
(۲)
23 November 2011
هفته پانزدهم شنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
صنعت‌نفت
(۳)
3 December 2011
هفته شانزدهم جمعه، ۱۸ آذر ۱۳۹۰ داماش‌گیلان
(۱)
نفت‌تهران
(۳)
9 December 2011
هفته هفدهم شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۰)
استقلال
(۲)
17 December 2011
هفته هجدهم پنجشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
فجرسپاسی
(۰)
5 January 2012
هفته نوزدهم سه‌شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۰ مس‌کرمان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
10 January 2012
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ دی ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
فولاد
(۳)
15 January 2012
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰ راه‌آهن
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
20 January 2012
هفته بیست و دوم چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۰)
سپاهان
(۱)
25 January 2012
هفته بیست و سوم یکشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۰ سایپا
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
29 January 2012
هفته بیست و چهارم جمعه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۱)
تراکتور
(۱)
3 February 2012
هفته بیست و پنجم چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ ملوان
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
8 February 2012
هفته بیست و ششم چهارشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
15 February 2012
هفته بیست و هفتم جمعه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ مس‌سرچشمه
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
9 March 2012
هفته بیست و هشتم جمعه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ نفت‌تهران
(۰)
پرسپولیس
(۳)
16 March 2012
هفته بیست و نهم شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ شاهین‌بوشهر
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
7 April 2012
هفته سی‌ام جمعه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۰)
شهرداری‌تبریز
(۰)
13 April 2012
هفته سی و یکم شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ صبای‌قم
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
21 April 2012
هفته سی و دوم جمعه، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ صنعت‌نفت
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
27 April 2012
هفته سی و سوم یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ نفت‌تهران
(۱)
داماش‌گیلان
(۰)
6 May 2012
هفته سی و چهارم جمعه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ استقلال
(۳)
نفت‌تهران
(۰)
11 May 2012