موقع دربی پیام صادقیان کجا بود؟

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
آقا من جای پرسپولیسی‌ها بودم بعد از دیدن این ویدیو خودکشی میکردم انصافا :))
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴۴ )