صفحه شخصی: kikifootball


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۲۸ (ببینید)
عکس‌ها: ۸۳۱ (ببینید)
ویدیوها: ۳۷ (ببینید)
نظرات: ۳۶۲۷ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۲۵۰

رأی دریافتی:

۲۷۳۴۲ ۵۵۳ ۵۶۶۷