صفحه شخصی: solaris


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۰ بهمن ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹۸۷ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۷۶ ۱۴ ۳۳۹