صفحه شخصی: radio0123


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۷۵ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۱۷۵

رأی دریافتی:

۹ ۰ ۱