صفحه شخصی: baahahs


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۱۱ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۳۲ ۷ ۱۳۶