صفحه شخصی: mamalAbi


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲ آذر ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۹۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۷۸۱ (ببینید)
ویدیوها: ۶۳۲ (ببینید)
نظرات: ۸۲۵۶ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۰۶۹۶ ۱۰۷۰ ۲۲۰۵۸