صفحه شخصی: rez1vez


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۸ (ببینید)
ویدیوها: ۱۰ (ببینید)
نظرات: ۱۹۳۱ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۳۴ ۲۱ ۲۰۵