صفحه شخصی: suntino1978


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۶ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۳ (ببینید)
ویدیوها: ۵ (ببینید)
نظرات: ۸۱۲ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۳۱ ۱۰ ۲۲۹