صفحه شخصی: SS2star


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ شهریور ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۳۹۳ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۹۷ ۶ ۸۳