از تیم ما یک نفر در تیم منتخب جام هست.... تبریک به پورعلی گنجی جوان بکه تنها با همین ۳ بازی ملیش تاکنون جزو بهترینهای جام۲۰۱۵ بوده.
لحظه ای قبل از گل رضا
اخطار کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به بازیکنان ملی بابت عکسهای سلفی با هوادارانشان!!! باوجودی که هیچگونه تدارکات وبرنامه های آمادگی استاندارد برای تیم ملی برگزار نشد وما از این بابت عقبتر از حریفان پای به جام ملتهای آسیا...
عکسهای با هوادارهای دختر بابت دادن اخطار از طرف کمیته اخلاق به بازیکنان تیم ملی شد...!!!
یکی از دو جام باشگاه راکه بسیاری تیمهای بزرگ وپرهزینه آسیایی در حسرت بدست آوردنش هستند را این تیم به ویترین پرافتخارمان افزود
نظرتون درباره نیمکت نشینهای این تیم چیه؟ هرکی میدونه ویادش هست بیاد اسماشونو بگه...!
دربی۷۹ نزدیکه...دربی ۶۹ رو یادتونه؟ تو سال ۸۹ ...دنبال فرهاد بدو آی بدو آی بدو!