فقط در ایران اتفاق میفتد...
اخطار کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به بازیکنان ملی بابت عکسهای سلفی با هوادارانشان!!! باوجودی که هیچگونه تدارکات وبرنامه های آمادگی استاندارد برای تیم ملی برگزار نشد وما از این بابت عقبتر از حریفان پای به جام ملتهای آسیا گذاشتیم حتی در وارد کردن استرسهای بی مورد هم از باریکنان دریغ نمیشود و علاوه بر استرس و فشار بازی، بازیکنان باید از تقاضای یک بانوی طرفدار ایرانی حاضر در "استرالیا" که پوشش مغایر با قوانین عقب مانده پوشش"داخل ایران" دارد، نیز بترسد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )