صفحه شخصی: Pars444


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۹ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹۸۱۱ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۸۹ ۱۱ ۳۵۶