صفحه شخصی: Toppetopp


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۳۹ (ببینید)
نظرات: ۱۸۹۱ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۱۵۶ ۴۰ ۱۵۵


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۷ روز پیش Toppetopp در مورد «این ویدیو» گفت: ۴۷ موافق
اقل صد سال عقبیم...111