استقلال کهکشانی
یکی از دو جام باشگاه راکه بسیاری تیمهای بزرگ وپرهزینه آسیایی در حسرت بدست آوردنش هستند را این تیم به ویترین پرافتخارمان افزود
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۷ )