صفحه شخصی: Manook1945


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۶ آذر ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۳۲ (میانگین موافقان: ۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰